مشتری گرامی : لطفا نظرات خود را در رابطه با هر يک از موارد زير در خصوص اين شرکت، در ستونهای مربوط  درج فرماييد. در هر مورد امتياز 10 به عنوان رضايت کامل و امتياز 1 بعنوان عدم رضايت تلقی می شود.

Required *

 

نقشه ما

نقشه ما

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی اصفهان: شاهپور جدید، خیابان امیرکبیر،چهارراه هزار دستان

تلفن:33863942- 33871762 -031

فکس:33873680- 031

کد پستی:8195136139

ایمیل:info@arghavanrubbers.com

ادامه مطلب